Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wywiady / 07.06.01 / Powrót

Czekamy na wsparcie lokatorów ("Trybuna")

Marek Borowski, wicemarszałek Sejmu RP:

- Czynsze utrzymywane od długich lat na regulowanym poziomie są za niskie, żeby właściciele mogli gromadzić środki na remont budynków. Pytanie, w jakim tempie zmieniać ten stan rzeczy? Właściciele budynków domagają się zupełnego otwarcia i swobody w ustalaniu czynszów, wolnego rynku itd. Już dziś lokatorzy otrzymują na piśmie powiadomienia o podwyżce czynszu nawet 10-krotnie...

SLD zgadzając się na to, że muszą być zmiany, uważa, że powinny to być zmiany odpowiedzialne. Z komisji sejmowej wyszedł projekt, który pozwalał praktycznie następnego dnia po wejściu w życie ustawy - od 12 lipca br. - podwyższyć czynsze nawet trzykrotnie do słynnej granicy 3 proc. wartości odtworzeniowej. SLD - skutecznie - wniósł poprawkę, która powstrzymuje przyrost czynszów.

To wszystko odbywa się na tle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które daje czas do 11 lipca na zmiany. Tym wyrokiem szermuje się, stwierdzając, że w zasadzie nie pozostawia on wyjścia i trzeba uwolnić czynsze. Tak nie jest. TK stwierdził, że czynsze w budynkach prywatnych nie mogą być określane przez gminy. Wyszedł ze słusznego założenia, że gmina to tylko jeden z właścicieli i nie może ona innym właścicielom narzucać czynszu. Natomiast TK stwierdził, że może to zrobić Sejm jako organ ustawodawczy, w drodze ustawy.

TK stwierdził, że wysokość czynszów powinna pozwolić na pokrycie kosztów eksploatacji a także na zgromadzenie wartości amortyzacji budynku. Jednocześnie zapisał, że nie musi się to stać natychmiast i pewna niezbędna ochrona lokatorów może być prowadzona. Powiedział, że minimum, którego należałoby wymagać, to zapewnienie czynszu na takim poziomie, żeby pokryte były niezbędne koszty eksploatacyjne i by tu właściciel nie dokładał. Taki poziom oceniany jest przeciętnie na poziomie ok. 1,5 proc. wartości odtworzeniowej. Dlatego SLD złożył propozycje, które uwzględniają dochodzenie czynszu do granicy 3 proc. wartości odtworzeniowej, do 2008 roku.

Senacki projekt, poprawiający wersję sejmową, w dalszym ciągu jest za daleko idący. Pozwala podwyższać czynsze najpierw o 50 proc., potem o 1/3. To bardzo szybkie przyrosty i przekraczają możliwości wielu rodzin. W związku z tym w Senacie będziemy proponowali inne konkurencyjne rozwiązania, które rozkładają to na dłuższy czas i zmniejszają tempo przyrostu.

Potrzebujemy jednak wsparcia lokatorów. Za pośrednictwem "TRYBUNY" prosimy lokatorów, ażeby zechcieli podpisać nasz apel i przesłać go szybko na adres: Sejm, Klub Parlamentarny SLD, Warszawa ul. Wiejska 6/8, Sejm (z dopiskiem "Czynsze"). Niezależnie od tego, w wielu domach pojawią się w imieniu SLD osoby, które będą zbierać takie podpisy.


Źródło: "Trybuna"

Powrót do "Wywiady" / Do góry